Fitness

Fitness

Fitness

COPD Training

Kenmerken van COPD 

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook kunnen kleine luchtwegen hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden.

De oorzaak van COPD 

Naast erfelijke factoren is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD (mee)roken. Dit veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Langdurig werken in een omgeving met bijvoorbeeld veel steen- en metaalstofdeeltjes in de lucht kan ook tot een ontsteking leiden. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak pas na het 40e levensjaar merkbaar worden.

Klachten 

 • Hoesten
 • Slijm opgeven
 • Piepende ademhaling
 • Kortademig bij inspanning

Ter ondersteuning kunt u een trainingsprogramma specifiek voor COPD volgen.

De fysiotherapeutische interventie duurt in totaal 12 maanden. Deze bestaat uit: 

 • Intake en Nulmeting
 • 2 individuele behandelingen twee maal per week een half uur.
 • 12 maanden groepstherapie twee maal per week een uur.
 • Na 3 maanden evaluatie en testmoment
 • Nazorgtraject

Intake en Nulmeting

De intake bestaat uit een fysiotherapeutische anamnese en onderzoek volgens de KNGF-richtlijn COPD. Aangevuld met de volgende tests voor de 0-meting: 

 • Conditietest (6-minutenwandeltest) 
 • BORG-score dyspneu, BORG-score vermoeidheid  
 • saturatiemeting spO2
 • MRC-test/CCQ lijst
 • Spierkracht meting

Individuele behandeling

In de individuele behandelingen wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt ten aanzien van de revalidatie en worden indien nodig de beginselen van de ademhalings- en ontspanningstherapie en de hoest-huftechniek aangeleerd.

Ketenzorg 

In samenwerking met het Van Weel Bethesdaziekenhuis in Dirksland en het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse, diverse huisartsen, dietisten, fysiotherapeuten en longartsen is het project ketenzorg COPD gestart. De multidisciplinaire samenwerking verbetert en optimaliseert de kwaliteit van de zorg aan de COPD-patiënt. Speciaal voor deze aandoening is het mogelijk om groepstraining te volgen in onze praktijk.

Groepsbehandeling

De groepstraining COPD is aangepast aan uw persoonlijke situatie. U traint in een kleine groep met mensen die ook luchtwegklachten hebben. 

Deze groepstherapie wordt gegeven in blokken. Per blok worden een aantal doelen nagestreefd. Deze doelen worden gecontroleerd en bewaakt door de metingen (zie nulmeting) regelmatig te herhalen.

De onderdelen zijn gerelateerd aan de volgende doelstellingen: 

 • bevordering van zelfredzaamheid en ziekte-inzicht 
 • bevordering van de mucusklaring  
 • verbetering van het uithoudingsvermogen  
 • versterking van de perifere- en ademhalingsspieren  
 • vermindering dyspneu/verbetering ademregulatie  
 • bevordering van therapietrouw  
 • enthousiasmeren tot het participeren in een groep aangepast sporten cq. sportvereniging

Evaluatie 

Evaluatie geschiedt onder andere door de nulmeting te herhalen en de patiënt uitleg te geven en te instrueren over het bereikte resultaat.

Nazorgtraject

Na 3 en na 12 maanden na afloop van de groepsbehandelingen organiseert de behandelend fysiotherapeut een behandelsessie, waarin samen met de patiënt wordt bezien hoe hij/zij er dan voorstaat. Indien nodig zal in deze bijeenkomst de patiënt nogmaals geënthousiasmeerd worden om te gaan sporten. Tevens dienen deze sessies als controle op de therapietrouw.   

U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. Wat levert dit u op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en u leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kan houden.