Onze fysiotherapeuten werken volgens de richtlijnen van het RIVM

Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met complexe klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen dat er vaak op meer dan één plek in het lichaam pijn is wat met elkaar in verband staat. Een manueel therapeut kan, meer dan een fysiotherapeut, verbanden leggen tussen verschillende pijnklachten en dieper ingaan op de oorzaak van de pijn.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken (functiestoornissen). Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Uitstraling naar andere delen van het lichaam kan ook komen door een zenuwgeleidingsprobleem (neurodynamica). Ons bewegingsapparaat bestaat uit één grote puzzel van zenuwen, spieren en gewrichten welke allemaal met elkaar samenwerken om het lichaam in beweging te houden. Met behulp van manuele therapie kan een verstoring in de balans tussen de verschillende componenten van ons bewegingsapparaat worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Wanneer de manueel therapeut een neurodynamisch probleem diagnosticeert zal hij de doorstroming en beweeglijkheid van de aangedane zenuw(wortel) proberen te verbeteren. Het kan zijn dat de zenuw bekneld wordt door een gespannen spier of een bewegingsbeperking van een gewricht. Dit wordt over het algemeen gedaan door specifieke bewegingen in de ledematen (neurogeen flossen) te combineren met de juiste houding in de rug, waardoor de zenuwgeleiding optimaal is.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Hoofd- en nekpijn nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • Bepaalde vormen van duizeligheid
  • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
  • Heupklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en het onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de manueeltherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor manuele therapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De manueeltherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueeltherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Over de verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is net als fysiotherapie de manuele therapie vrij toegankelijk. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor manuele therapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.