Onze fysiotherapeuten werken volgens de richtlijnen van het RIVM

Fysiotherapie

Na een spannende en verwarrende dag, waarbij het coronavirus een beetje schimmig door de maatschappij heen waait, zijn we uiteindelijk blij dat we de praktijk voor fysiotherapie open hebben kunnen houden.

Na veel wikken en wegen hebben we de keus gemaakt om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze klanten en patiënten. Uiteraard willen we niemand belasten met een forse griepaanval. De grote groepen en de kwetsbare groepen zoals de COPD en de oncologie, hebben we afgebeld en iedereen uitgenodigd om een afspraak te maken ná 6 april. Verder hebben we alle medewerkers geïnstrueerd om de geadviseerde regels van het RIVM op te volgen. Dus handen zeer goed wassen, afstand houden, en bij klachten wegblijven uit de praktijk.

Door deze maatregelen menen we dat we onze individuele behandelingen kunnen continueren en we zijn dus gewoon geopend voor fysiotherapie.

Uiteraard volgen we de actualiteit en vertrouwen we op de informatie die voor ons beschikbaar is. Verstand gebruiken, op de feiten af gaan , regels volgen en paniek voorkomen. Dit is het devies.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met bewegings- en houdingsklachten. Denk aan functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ten gevolge van een ongeluk, spanning of als gevolg van veroudering.   

Fysiotherapeuten stabiliseren, verminderen of herstellen de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Dit doen zij door het toepassen van oefentherapie, massage,  advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert de fysiotherapeut de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren, zodat een normale houding en beweging weer mogelijk is. Of het helpt u goed om te gaan met blijvende beperkingen.   

Toepassing

Veel voorkomende klachten zijn: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid behandelen wij met fysiotherapie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gevolgen van: MS, een beroerte, COPD, een hartinfarct en Diabetes Mellitus.   

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat worden door fysiotherapie positief beïnvloed:  

 • operatie aan het bewegingsapparaat
 • neurologische aandoening
 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • zwelling van gewrichten
 • krachtsvermindering
 • bewegingsbeperking
 • stijfheid
 • problemen met bewegen
 • evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering ten gevolge van een andere onderliggende aandoening. 

Geschikt voor u?

Tijdens de screening, intake en/of het onderzoek blijkt of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen. Goede resultaten zijn daarbij eveneens afhankelijk van uw eigen inzet in de herstelperiode.   

U heeft geen verwijsbrief nodig voor een 1e bezoek aan de fysiotherapeut (DTF)