Onze fysiotherapeuten werken volgens de richtlijnen van het RIVM

Over ons

We zijn allemaal dagelijks met onze gezondheid bezig. Als je een willekeurig persoon vraagt wat belangrijk is in het leven, is het veiligheid, onderwijs en gezondheid. Als je maar gezond bent! 

Wij hebben er ons beroep van gemaakt: fysiotherapie, hartstikke leuk!

De praktijk is sinds 1987 aan de Albert Schweitzerlaan in de wijk “Den Bonsen Hoek” te Hellevoetsluis gevestigd. In eerste instantie alleen begonnen, nadat ik wat ervaring had opgedaan, want voor jezelf werken was toch wel het leukst. Verantwoordelijk voor je eigen daden, goed of fout,vond ik wel prettig. In 2002 is de praktijk overgegaan van een eenmanszaak naar een maatschap. 

De ziekenfondsverzekeringswereld had wat moeite met nog een fysiotherapiepraktijk in Hellevoetsluis en dus bestond de clientiële uit patiënten die particulier verzekerd waren. Dit gaf nogal eens misverstanden bij mensen die wel konden komen maar niet mochten. Gelukkig is deze situatie in 2002 veranderd en zijn wij sindsdien voor iedereen bereikbaar. 

De groei van de wijk en dus ook van de praktijk zette zich aardig door en al snel moest er een medewerker bij, want wachtlijsten vonden we maar niks. Als je last van je rug hebt, moet je snel terecht kunnen. Klachten hebben geen geduld en iedere dag langer last is een dag te veel. Met een aantal medewerkers de blik vooruit,maar nooit de basisgedachte vergeten. Mensen moeten zo snel als mogelijk geholpen worden en weer zo snel mogelijk, tevreden de deur uit.

De ontwikkelingen in de fysiotherapie staan ook niet stil en dus blijft het noodzakelijk om te anticiperen op deze veranderingen en een veranderende wereld. 

We hadden van het begin af aan al moeite met het beeld van fysiotherapie als veredelde massage, laat staan met het beeld van “fysiotherapie uit de muur”. Apparatuur was belangrijk voor het behalen van behandelfrequentie. Laten we zeggen zo’n 25 jaar geleden, was het heel gebruikelijk binnen de fysiopraktijk, om drie mensen tegelijk te behandelen. Wisselend van gordijntje naar gordijntje werd iemand of gemasseerd of onder een apparaat geplaatst. Altijd gezellig met een kopje koffie, ieder zijn eigen fysio. 

Onder druk van kennis, politiek en geld werd het ook belangrijk dat er resultaten geboekt werden met de behandelingen en wel in een zo’n kort mogelijke tijd. Verantwoording voor wat je doet is altijd belangrijk, wil je jezelf geloofwaardig maken. Gelukkig is de fysiotherapiewereld hiermee ook weer wat gezonder geworden.

We  kunnen veel, maar natuurlijk niet alles, vooral niet alleen. Om het aanbod van de verschillende klachtenbeelden zo goed mogelijk te benaderen is de groep fysiotherapeuten flink uitgebreid. We werken momenteel met 14 fysiotherapeuten met ieder een eigen specialisatie.

We zijn aangesloten bij het KNGF, Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, en volgen de hieraan verbonden bepalingen zoals deelname aan verplichte na- en bijscholingen, deelname aan kwaliteitsregister.

Gezondheid van mensen hangt van zoveel factoren af, dat de aanpak om gezondheid te garanderen ook van veel kanten bekeken kan/moet worden. 

Waarom worden we ziek? Wat hebben we nodig om gezond te worden? Wat hebben we nodig om gezond te blijven? Wat kan ik er zelf aan doen? Waarom werkt het zo? Wij proberen in onze praktijk op individueel niveau hulp te bieden en mee te denken aan uw herstel.

Wat u beweegt, beweegt ons!