Kinderfysio

Kinder fysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of handiger te worden in het dagelijks leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Hoe werkt kinderfysiotherapie?

Je kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests (op een manier die bij uw kind past) krijgen wij een volledig beeld van het motorisch niveau. We proberen alle zaken die samenhangen met de hulpvraag in kaart te brengen. De ouders/verzorgers, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo ontstaat inzicht in wat er speelt en wat de mogelijke oplossingen zijn. Daarna bepalen we samen het behandelplan.

Behandeling

Als kinderfysiotherapie nodig is, helpen we je kind bij het aanleren van lichaamshoudingen, bewegingen en vaardigheden, of bij het leren omgaan met beperkte mogelijkheden. We geven praktische adviezen om de ontwikkeling van je kind spelenderwijs te kunnen stimuleren. We overleggen met de omgeving, zoals de leerkracht, de leidsters van het kinderdagverblijf en andere betrokkenen, zodat de adviezen ook in het dagelijks leven van je kind kunnen worden toegepast. Uiteraard vindt alles in samenspraak met u als ouders/verzorgers plaats. Indien het nodig is om de behandeling thuis te laten plaatsvinden, komen we bij u thuis.