Coronavirus

Laatste update

14 december
Wij blijven open

Vooralsnog gaan wij als fysiotherapeuten gewoon door en blijven wij OPEN!!! De NOS heeft inmiddels zijn berichtgeving aangepast. Fysiotherapeuten vallen onder de ZORG en niet onder contactberoepen.

Wij zullen de laatste berichten en de definitieve maatregelen nauwlettend in de gaten houden.

25 maart
Verscherpte maatregelen

Advies
De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch of online de fysiotherapeutische hulpvraag. We adviseren dit voor zowel voor de huidige patiënten als voor alle nieuwe patiënten (ook DTF). De kans is groot dat u in aanmerking komt voor categorie A. Dat wil zeggen “BEHANDEL NIET”, EEN GOED ALTERNATIEF IS TELEFONISCHE OF ONLINE BEGELEIDING. De therapeut zal in dit geval contact met u opnemen om de mogelijkheden voor te leggen. Bij twijfel of vragen kunt u natuurlijk ook zelf contact op nemen met de therapeut.

De fysiotherapeut screent tijdens dit contact op:

 • Nut behandeling
 • Noodzaak behandeling
 • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen

De fysiotherapeut concludeert na de triage dat:

a. Uitstel mogelijk is
Behandel niet. Een goed alternatief is telefonische of online begeleiding.
b. Uitstel niet mogelijk
Uitstellen van de behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren.

Wat als UITSTEL FYSIOTHERAPIE NIET MOGELIJK is:
Verricht tevens telefonisch triage coronarisico op basis van symptomenlijst RIVM gevolgd door overleg met verwijzer, en betrek tevens de regionale afspraken hierin dit kan verschillen. Overleg met verwijzer wat moet leiden tot:

Of de voorkeursoptie: interventie op afstand via digitale middelen.

a. Of bij (verdenking) besmetting en na afweging van risico’s en behandelopties tot de keuze van face-to-face behandeling.
b. wordt daarom nadrukkelijk besproken met verwijzer/huisarts met de onderwerpen:

- Waar kan behandeld worden: Op afstand (voorkeursoptie), thuis, op praktijk of op speciale locatie (ingericht voor coronagevallen) behandelen zoals huisartsen nu doen.
- Maak afspraken over inzetten gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (omvang en wijze van gebruik, afvoer en schoonmaak) volgens PBM buiten ziekenhuis, gebruik huisarts daarbij altijd als adviseur. Zij zijn ervaren.
- Zijn benodigde middelen ook beschikbaar? Zo nee GEEN face-to-face behandeling. Kies dan voor digitale middelen.
- Is face-to-face uiteindelijk wel nodig, overweeg de noodzaak voor hands-off hands-on werken om 1,5 meter regel zoveel mogelijk te kunnen respecteren.


20 maart
Professioneel handelen (stappenplan) fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

In de adviezen van het RIVM wordt gesproken over afstand houden van 1,5 meter. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaand schema kan helpen om te bepalen of dit advies van toepassing is of niet.
Dit schema is bedoeld als hulpmiddel voor praktijken/fysiotherapeuten om verantwoorde keuzes te maken. De situatie verandert per dag en kan aanleiding zijn tot verandering en/of aanpassing van dit stroomschema.
Naast dit schema zullen Beroepsinhoudelijke Verenigingen eventueel aanvullende adviezen publiceren voor hun specifieke doelgroepen. Die kun je nadrukkelijk zien als aanvullend op dit schema.
Het KNGF is verder van mening dat praktijken en fysiotherapeuten daarnaast hun eigen professionele afwegingen moeten blijven maken gebaseerd op hun eigen omstandigheden en persoonlijke afwegingen, waarbij het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg leidend is. En verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als u als zorgverlener.
In dit schema onderscheiden we:

Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van de RIVM. De triage leidt tot de volgende indeling:

1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

2. patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

3. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen.
Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor digitale behandeling kiezen.

Benadering patiënten uit categorie 1 en 2
a) uitstel van behandeling waar mogelijk
b) wanneer uitstel niet mogelijk is -> handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q. vastgesteld is.

De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand via digitale middelen.

2. Patienten die al in behandeling zijn
Het nadrukkelijke verzoek niet te komen (afspraak af te zeggen) wanneer zij één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree


15 maart 2020 heeft de overheid in een persconferentie extra maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVED – 19) te voorkomen.

Hierdoor zijn wij verplicht om de afdeling fitness voorlopig te sluiten t/m 6 april. Ondanks dat er niet op de locaties kan worden gesport, is het wel mogelijk om via de Mywellness app of via de mail een thuisschema te krijgen. Wij zullen in de loop van de week contact met u opnemen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Het allerbelangrijkste in deze tijd is: zorg goed voor uzelf en voor elkaar!!!!

LET OP: De behandelingen fysiotherapie/ oefentherapie gaan gewoon door volgens afspraak. Hierbij hanteren we de regels van het RIVM. Meer info

We volgen bij Fysio & Fit Hellevoetsluis de richtlijnen van het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we nauwlettend in de gaten. Vooralsnog is er geen reden voor onrust en hoeven we dit virus niet anders te behandelen dan een ander virus. De kans op een andere infectieziekte is nog steeds groter dan een infectie met het coronavirus. Als u geen ziekteverschijnselen heeft en u bent de afgelopen 2 weken NIET in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus en in de afgelopen 2 weken NIET in contact geweest bent met een patiënt met het coronavirus dan kunt u gewoon naar de praktijk komen.

De antwoorden op de meest gestelde vragen over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Een aantal zaken lichten we graag uit:

 • Als u twijfelt over u gezondheid of die van uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts.
 • De belangrijkste maatregelen die u voor uzelf en uw kind kunt nemen om besmetting te voorkomen, zijn:
  • Regelmatig de handen op de juiste manier wassen;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Als er geen gezondheidsklachten zijn, hoeven mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is niet thuis te blijven. Dit geldt ook voor kinderen. Als iemand in de eerste 2 weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten of ook bij beginnende luchtwegklachten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is, zullen we u nader informeren. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij ons terecht.