Acupunctuur

Moxa en stuitligging

In Nederland worden ongeveer 200.000 baby’s per jaar geboren. Vlak voor de bevalling liggen er ongeveer 7000 in een stuitligging. In sommige gevallen probeert de verloskundige of gynaecoloog de baby in de buik te draaien. Dit kan voor de moeder erg onaangenaam en belastend zijn. In sommige gevallen wordt voor een keizersnede gekozen, soms voor een stuitbevalling.

Als de baby in stuitligging ligt, is moxatherapie een eenvoudige en veilige manier om het draaien te ondersteunen. Belangrijk hierbij is niet te wachten tot op het laatste moment, maar bij voorkeur de behandeling te beginnen rond de 33e-34e week. De behandeling is eenvoudig uit te voeren door u zelf of door uw partner. Na een intakegesprek krijgt u een eerste behandeling. Aansluitend gaat u met een moxastick en instructies naar huis waar u de moxatherapie ongeveer 10 dagen zelfstandig kunt voortzetten. Tijdens de consulten bij de verloskundige of gynaecoloog wordt de positie van de baby gecontroleerd.

Moxatherapie kan ook worden toegepast in andere situaties waarin er sprake is van een minder optimale positie. In dat geval kan de therapie ook nog in een later stadium van de zwangerschap worden toegepast.

Wat is moxatherapie?

Moxa is samengeperst bijvoetskruid (artemesia vulgaris). Dit kruid wordt in de Chinese Geneeskunde in losse vorm gebruikt, hetgeen op de acupunctuurnaald wordt gezet, of in de vorm van moxasticks. Tijdens de behandeling wordt het kruid verwarmd, wat een intensive warmtestraling geeft. Bij de behandeling van stuitligging wordt het punt Zhi Yin gestimuleerd d.m.v. de warmtestraling van de moxastick. Zhi Yin is het laatste punt op de blaasmeridiaan, gelokaliseerd aan de buitenkant van de kleine teen. Elk punt wordt dagelijks 15-20 minuten verwarmd, dit 10-14 dagen lang.

De werking van de moxa kan op twee manieren worden verklaard. Gezien vanuit het perspectief van de reguliere geneeskunde is er sprake van een verbeterde doorbloeding en toename van de activiteit van het spierweefsel in de baarmoeder. Hierdoor wordt de bewegelijkheid van de baby gestimuleerd waardoor de kans op draaien toe gaat nemen. 

Vanuit de Chinese Geneeskunde gezien is er sprake van een tekort aan Yange energie die de baarmoeder beïnvloed. Naarmate de bevalling dichterbij komt is er steeds meer Yange energie nodig voor de baby om te draaien en uiteindelijk voor de intensieve activiteit van de bevalling. De Yange energie wordt gestimuleerd door het punt ZhiYin te verwarmen met de moxa.

In een normale situatie begint de baby te draaien in de 34e tot de 36e week. Omdat 50% van de baby’s spontaan draait voor de 36e week wordt vaak afgewacht. Onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van de behandeling het grootst is in week 33-34. Naarmate we dichter bij de 36e week komen, neemt de kans op draaien af. In enkele gevallen, vaak als het een tweede zwangerschap betreft, draait de baby nog na de 36e week. In dat geval is het nog wel de moeite waard om in de weken 35-36 te moxeren.

Wetenschappelijk onderzoek

In de JAMA, Journal of the American Medical Association van 1998, is een onderzoek gepubliceerd waarin het effect van moxabehandeling werd gemeten bij het draaien van de foetus.

In het onderzoek werden 260 vrouwen in de 33e week van hun zwangerschap onderzocht op het effect van de therapie op de foetus in stuitligging. 130 vrouwen kregen een behandeling met moxatherapie en 130 vrouwen niet. Het resultaat was dat na een behandelperiode van 2 weken 98 kinderen (74,8%) in de goede positie gedraaid waren. Van de groep die geen therapie ondergingen, waren 62 kinderen (47,7%) naar de goede positie gedraaid. Daarnaast is er in dit onderzoek een toename gemeten in foetale beweeglijkheid. Tijdens de therapie waren de kindjes beweeglijker dan de kindjes in de groep van wie de moeder geen therapie ondergingen. De wetenschap verondersteld dan ook dat een van de factoren die meespelen in het draaien van het kind, de toename in beweeglijkheid is.